Menü Bezárás

Helyi szolgáltatások

Falugondnoki Szolgálat:

Györgytarló községben a falugondnoki szolgálat az itt élő emberek életkörülményeinek javítása céljából kezdte meg teljes körű működését.

Falugondnok: Sárosi László

A falugondnoki szolgálat célja a szakmai program szerint:

– a kistelepülés társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszafordítása

– az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,

– a településen az életfeltételek javítása,

– a falu lakosainak a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,

– az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,

– a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése.

A falugondnoki szolgálat feladatai:

  • szociális étkeztetésben való közreműködés – Az ebédet Kenézlő község konyhájáról szállítom. A napi ételhordás közben végzem a következő napi igényekkel kapcsolatos szervezési feladatokat. Ennek során bejárom az egész falut és közvetlen kapcsolatban vagyok az emberekkel. Nem csak az ebéddel kapcsolatos problémákkal, hanem más jellegű kérdésekkel is elsősorban ilyenkor keresnek meg, de közismert már a telefonszámom is, amelyen bármikor elér az, akinek segítségre van szüksége.
  • óvodás, iskoláskorú gyermekek szállítása.
  • közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés
  • egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása. Ezek gyakorisága igény és szervezés alapján alakul. Az utak szervezése során mindig figyelembe veszem az ebédhordással kapcsolatos elsődleges feladatokat, ahhoz alkalmazkodva szervezem az egyéb tennivalóimat. Minden hét szerdai és pénteki napján megyek Sárospatakra kiváltani a gyógyszereket,
  • egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése – Ennek körében ellátom a hivatal és a lakosság közötti információcserével, levelezéssel kapcsolatos feladatokat. Tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása,
  • Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában, egyéb utakkal összekötve alkalmanként végrehajtok kisebb árubeszerzéseket az önkormányzat részére. A polgármester utasítása alapján szállítom munka alkalmassági vizsgálatokra a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozókat, illetve szükség esetén értekezletre az Önkormányzat dolgozóit. Részt veszek a különféle segélycsomagok kiosztásában is.